Usedlost Cibulka - náš nový domov

Příběh usedlosti Cibulka

Začal ve 14. století a prolíná, je fascinující a prolíná se v něm řada zajímavých postav. Tou hlavní, která se zásadně promítla do dnešní podoby celého areálu, je pasovský biskup a kníže, Leopold Linhart Thun-Hohenstein.

Nadace rodiny Vlčkových jako nový majitel usedlosti od dubna 2021 s pokorou na bohatou historii navazuje a do roku 2026 plánuje celý areál zrekonstruovat a dát mu nový účel. Vybuduje zde Středisko dětské paliativní péče s lůžkovým hospicem a usedlost zároveň zpřístupní veřejnosti.

Postupně pro vás rozšiřujeme příběh usedlosti.

Novinky

V sobotu 14. května 2022 od 14 hodin pro vás chystáme největší akci roku na usedlosti Cibulka. Stejně jako loni se její dvůr promění v dějiště hudebního festivalu. Zahrají mimo jiné Mig 21, Ondřej Ruml, Vanua2 a další skvělí muzikanti. Stejně jako loni, ani letos nemáme na Cibulka Open žádné vstupenky. Místo toho mohou návštěvníci dobrovolně přispět na podporu péče o vážně nemocné děti.
Příběh usedlosti Cibulka začal ve 14. století a je pro něj typické střídání období rozkvětu a chátrání. Má několik důležitých hrdinů, přičemž tím zatím nejdůležitějším byl biskup Leopolda Leonhard Thun-Hohenstein, který nechal celý areál a jeho okolí na začátku devatenáctého století nádhěrně přestavět. V současnosti zažívá cibulka po desítkách let úpadku opět optimistické období. V dubnu 2021 ji koupila Nadace rodiny Vlčkových, která zd edo roku 2026 vybuduje Středisko dětské paliativní péče s lůžkovým hospicem. Kompletně zrekonstruovaný areál bude sloužit také široké veřejnosti a jeho historické budovy získají zpět podobu, kterou měly v době biskupa Thun-Hohensteina.Velmi nás zajímá váš názor.
Budeme proto rádi, když si najdete pár minut a dáte nám vědět:
 
Co si o našem záměru myslíte?


Historie

Košířská usedlost Cibulka má bohatou historii. Na místě starých vinic stával už ve 14. století dědičný dvůr košířské vrchnosti, který patřil písaři královské kuchyně Karla IV. Jindřichu Názovi.Současnou podobu empírového zámečku získala usedlost v první třetině 19. století. Celý komplex je tvořen hlavní budovou, hospodářskými staveními a stájemi.Největšího rozkvětu panství dosáhlo mezi lety 1817 a 1826, kdy dal své tehdejší sídlo nákladně upravit milovník umění, pasovský biskup a kníže, hrabě Leopold Linhart Thun-Hohenstein.Krátce po jeho smrti však usedlost vyhořela a od té doby již spíše chátrala. Nadace rodiny Vlčkových areál koupila v havarijním stavu v roce 2021 a začíná pracovat na jeho plné obnově, která je plánována na pět let.Tolik zatím velmi stručně k historii. Do galerie dáváme několik prvních fotek, které demonstrují aktuální žalostný stav. Jsme na začátku nové etapy i na začátku sestavování celého příběhu, jehož další střípky sem budeme postupně doplňovat. Cítíme se zavázáni bohatou historií tohoto místa a jsme odhodláni na ni citlivě navázat. 

Jak konkrétně se nám to daří, budete moci průběžně sledovat v sekci realizace plánu.


Aktuální (havarijní) stav objektu – jaro 2021


Realizace plánu


Do roku 2026 chceme v areálu vybudovat dětský hospic s paliativním střediskem a zároveň prostory pro veřejnost. S tím souvisí kompletní obnova a revitalizace celého areálu.

V době vzniku této stránky ještě sami nevíme, jak bude nová podoba usedlosti přesně vypadat. Odhalí ji až výsledek architektonické soutěže, do níž přizveme renomované architekty. Plány se zavazujeme realizovat v součinnosti s odborníky na památkovou péči a také po diskusi s lidmi, kteří jsou s okolím Cibulky úzce spojeni.

Naš cíl je dvojí. Jednak vybudovat na Cibulce špičkový dětský hospic a středisko paliativní péče s navazujícími službami, včetně zázemí pro vzdělávání odborné veřejnosti, knihovny a místa pro setkávání rodin postižených vážnou nemocí jejich dítěte. Rovněž chceme ale Cibulku dát k dispozici lidem, kteří kolem ní bydlí nebo se sem třeba jen tak zatoulají ze sousedního parku. 

A v ideálním případě zde vytvořit prostor, ve kterém se tyto dvě skupiny přirozeně prolínají a navzájem se obohacují.


Na tomto webu a také na facebookové stránce Nová Cibulka budete moci průběžně sledovat, jak se rekonstrukce areálu vyvíjí a zda projekt spěje ke zdárnému konci. Děkujeme, že jste s námi.