26

srpen
2021

Děkujeme za více než 400 reakcí a potvrzení správného směru

Jste skvělí a moc děkujeme všem 408 z vás, kteří jste se zapojili do našeho nedávného dotazníku o veřejných prostorách na Cibulce. První vize našeho plánu se líbila 87 % ze všech respondentů, dostala vašich 356 hlasů. Ukazuje, že budoucnost Cibulky vidíme podobně, což je hodně dobrý základ pro vytvoření místa, kde bude dobře nám všem.

Z našich plánů jste konkrétně nejvíce (322 hlasy, tedy v téměř 80 %) kvitovali kavárnu s dětským koutkem a menší hřiště pro volnočasové aktivity (302 hlasů, 74 %). Sál s kapacitou pro cca 50 až 70 lidí pro vzdělávací, kulturní a jiné akce získal 276 hlasů (téměř 68 %), menší klubovna 223 hlasů (téměř 55 %) a nejméně podpory měla s 206 hlasy dětská knihovna, ovšem i to je pořád více než 50 % ze všech dotázaných, což povařujeme za velmi dobrý výsledek. Navíc u knihovny měla spousta z vás užitečné nápady na vylepšení. Například jste nám psali, že by mohla být i pro dospělé a obsahovat výběr kvalitních a osvědčených titulů.

Hodně důležitý pro nás byl i váš pohled na případné rozšíření gastronomického provozu i nad rámec zmíněné kavárny. Možnost zajít na Cibulku na oběd nebo na večeři by více než 41 % respondentů využilo i vícekrát měsíčně a aspoň párkrát do roka by tam zašlo dalších 40 % z vás, kteří jste nám odpověděli. Naopak jen 3 % odpovědí ukazovala úplný nezájem o podobné služby.

Hodně nás bavilo číst si vaše návrhy na další projekty, které by se vám na Cibulce líbily. Je to pro nás velká inspirace a máme radost, že námětů se sešlo víc než dost. Poměrně často padl nápad na skautskou klubovnu, ale i různé aktivity se zvířátky, která vnímáte i jako možnou součást terapie pro nemocné děti. Objevily se i plány na komunitní zahradu, tvůrčí dílny a řada dalších. To vše nám dává smysl, ovšem zatím nevíme, zda pro to všechno budou prostory a kapacity. Musíme to ještě promyslet a uděláme to s některými z vás.

Během září se spojíme s autory několika nápadů, které nám přijdou proveditelné, a vnímáme, že by se jejich navrhovatelé i aktivně zapojili do realizace. Probereme s nimi možnosti a později na to navážeme konkrétním plánem.

Aktuálně jsme ve fázi, kdy začínáme hledat nejlepší možnou novou podobu usedlosti, která zohlední její historii a všechny budoucí funkce a aktivity v areálu. Výsledek dotazníku a možné budoucí projekty pro širší veřejnost budou i jedním ze vstupů pro architekty, kteří se již v září zapojí do architektonické soutěže na novou Cibulku.

Děkujeme, že nás sledujete a podporujete.